Practical Laskmine

Prindi | Tekst: a a

Practical laskmine on maailmas üha enam populaarsust koguv spordiala, mille harrastamine ei sea soolisi ega vanuselisi piiranguid, see on nii meestele kui ka naistele, nii noortele kui vanematele. Practicali harrastades viiakse relva käsitsemine instinktide tasemeni, mis võib reaalelu kriisisituatsioonis olla määrava tähtsusega.

Practical laskmise juured ulatuvad 50ndate aastate Californiasse. Sealt levis see kiiresti üle maailma ning leidis üha enam harrastajaid, kuni 1976ndal aastal loodi International Practical Shooting Confederation (IPSC), mis korraldab tänapäevani IPSC harrastamist maailmas.

IPSC diviisiks sai DVC - Diligentia, Vis, Celeritas ehk Täpsus, Jõud, Kiirus. Kombinatsioon nendest kolmest on ka eduka harrastamise valemiks.

IPSC võistlejad on jagatud divisjonidesse vastavalt kasutatavale relvale. Practical-laskmisel kasutatakse vaid täiskaliibrilisi relvi (vähemalt 9mm). Nagu ka diviisist järeldada võib, ei saa IPSC laskur treeningutel ja võistlustel kontsentreeruda vaid täpsele laskmisele. Samatähtis on ka strateegiline liikumine ning täiskaliibrilise relva maksimaalne kontrollimine, läbimaks etteantud ülesandeid võimalikult kiiresti.

Practicali puhul kasutatavad laskeharjutused (ingl.k. Staged) on üles ehitatud üritades imiteerida reaalelus ettetulevaid situatsioone, niiet pole sugugi üllatav, kui mõne harjutuse puhul on kasutatud autot, bussi, voodit või vanni.